تعداد بازدید : 436

سمینار شرکت پاش کار

سمینار معرفی تجهیزات نوین انتقال، اسپری و اعمال مواد