تعداد بازدید : 830
کد محصول

یونیت کنترل EPG Sprint X

یونیت کنترل EPG Sprint X برای تمامی گان‎های دستی و اتوماتیک WAGNER استفاده می‎شود. کنترل کننده جریان هوا با حلقه بسته AFC با عملکرد دقیق و با صفحه کلید دیجیتالی، کنترل بهینه گان و در نتیجه نتایج پوشش تکرار پذیر را تضمین می‎کند.

تنظیمات بهینه شده برای پارامترهای اپراتوری

اپراتوری آسان و تنظیمات ساده

ذخیره و بازیابی برنامه‎ها با کلیه پارامترهای پوشش

تنظیمات دقیق و قابل تکرار و خروجی دقیق آن‎ها

قابلیت ذخیره سازی 50 برنامه متفاوت برای پاشش

پارامترها توضیحات

نظرات

نظر خود را وارد کنید