تعداد بازدید : 811
کد محصول

یونیت کنترلی EPG S2

یونیت کنترل EPG S2 برای تمامی گان‎های WAGNER در یک سیستم اتوماتیک استفاده می‎شود. با استفاده از این یونیت کنترلی، امکان کنترل 2 گان به صورت مستقل وجود دارد.

مجموعه EPG S2 برای کنترل گان‎ها در ترکیب با یک کنترلر اصلی به کار می‎رود. یک مجموعه شامل یک یونیت کنترل EPG S2 و کابل های اتصال مورد نیاز، برای دو گان لازم است.

یونیت کنترل کاملاً الکترونیکی برای تنظیمات کمیت مقدار تولید محصول

ذخیره و بازیابی برنامه‎ها با کلیه پارامترهای پوشش

کنترل کننده جریان هوا با حلقه بسته AFC

تنظیمات دقیق و قابل تکرار و خروجی دقیق آن‎ها

کنترل همزمان 2 گان

اشغال فضای کمتر در نتیجه صرفه جویی در فضا

پارامترها توضیحات

نظرات

نظر خود را وارد کنید